Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

Виконання практичних робіт

Кожний навчальний модуль передбачає виконання декількох практичних робіт. Перший етап виконання практичної -  це ознайомлення з метою та завданнями роботи. Практична робота може містити одне або декілька питань, на які слухач курсів підвищення кваліфікації має відповісти (рис. 1).

Рис. 1. Зміст практичної роботи

 

Завдання розроблені таким чином, щоб обсяг відповіді слухача складав 2-3 сторінки у редакторі MS Office Word.

Для виконання практичної роботи створіть новий документ у текстовому редакторі MS Office Word і дайте відповіді на поставлені питання.

Збережіть документ з відповіддю (рис. 2) на своєму комп'ютері під ім'ям Прізвище_пр№.doc (формат MS Office Word 97-2003).

Рис. 2. Збереження документу з відповіддю

 

На сайті дистанційної освіти dl.soippo.edu.ua відкрийте зміст практичної роботи, яку Ви виконали. Знайдіть та натисніть на кнопку "Здати роботу", яка розміщена у кінці практичної роботи (рис. 3).

 Рис. 3. Завантаження практичної роботи на сайт

 

Коли сторінка автоматично перезавантажиться, замість кнопки "Здати роботу" з'явиться поле для завантаження. Перемістіть файл з відповіддю у зону, позначену пунктирними лініями (рис. 4).

 Рис. 4. Завантаження практичної роботи на сайт

 

Для завершення завантаження файлу з відповіддю натисніть кнопку "Зберегти".

 

Остання зміна: Tuesday 11 September 2012 9:50 AM
Пропустити Навігація