Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

Етапи навчального процесу

Вітаємо Вас на сайті дистанційної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти!

Даний сайт призначений для забезпечення та супроводу курсів підвищення кваліфікації. Він функціонує на основі  Moodle - системи управління вмістом сайту (Content Management System - CMS) або система управління курсами (Сourses Management system - CMS), яка спеціально розроблена для створення викладачами якісних онлайн-курсів .

Moodle – це програмна оболонка, яка дозволяє створювати онлайн-курси та єдиний навчальний простір для студентів та викладачів у навчальному середовищі. Використовуючи Moodle, викладач може обмінюватися повідомленнями зі студентами, створювати та перевіряти завдання, публікувати текстові матеріали та проводити інші види робіт.

 

Підвищення кваліфікації за дистанційною формою проходить у 3 етапи:

І етап - настановна сесія, реєстрація (відбувається очно в аудиторії СОІППО, або дистанційно - в умовах карантину).

Під час настановної сесії слухач реєструється на сайті дистанційної освіти та отримує доступ до дисциплін зі своєї спеціальності (якщо слухач зареєструвався на сайті дистанційної освіти до заїзду на настановну сесію, він лише отримує доступ до дисциплін) та індивідуальний навчальний план. В аудиторії СОІППО або дистанційно (під час карантину) засобами інформаційно-комунікаційних технологій відбувається знайомство з викладачами дисциплін, під час якого слухач отримує рекомендації щодо роботи з тією чи іншою дисципліною та умови, за яких дисципліна буде зарахована.

ІІ етап - дистанційне навчання (проходить без відриву від основної діяльності).

Протягом дистанційного етапу слухач вивчає теоретичний матеріал та опрацьовує всі види робіт з дисциплін своєї спеціальності (які вказані в індивідуальному навчальному плані); виконує випускну творчу роботу (проект статті). Робота на цьому етапі відбувається у супроводі викладача, який перевіряє та обговорює виконані завдання зі слухачем з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (форум, чат та ін.)

ІІІ етап - екзаменційна сесія (відбувається очно в аудиторії СОІППО або дистанційно - в умовах карантину).

На екзаменаційній сесії слухач захищає випускну творчу роботу (проект статті) та отримує свідотство про підвищення кваліфікації. Основою для допуску до захисту роботи є стасус завершення курсу в кожній дисципліні. Якщо слухач не отримає необхідного прохідного балу з кожної дисципліни,  він не буде допущений до захисту робіт.

Остання зміна: Wednesday 6 January 2021 9:53 AM
Пропустити Навігація