Editing Mode is now enabled: Please hover over the topic, item or block you wish to edit. Drag and drop files onto course sections to upload them

Дистанційний курс з теми "Взаємодія тіл. Сили" (Кальченко)
(dist2-05)

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку особистості, становленні наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формуванні предметної, науково-природничої та ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров'язбережувальна компетентності) учнів засобами фізики як навчального предмета.

Даний курс призначений для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів та всих бажаючих познайомитися ближче з фізикою.